20 Oct
 • By OTVORENA MREŽA
 • Cause in

Projekti

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Od svog osnivanja 2009. godine, udruženje građana OTVORENA MREŽA sprovelo je niz projekata i humanitarnih akcija.

 • Projekat „Televizija Kontrast“, finansiran od strane Centra civilnih inicijativa u okviru Programa partnerskog građanskog zastupanja-CAPP II, 2010. godine – Realizacijom ovog projekta OTVORENA MREŽA nastojala je da doprinese relaksaciji odnosa u bh društvu, te da skrene pažnju javnosti na životne teme građana i na jedan inovativan i originalan način da se medijski zauzme da se ti problemi postave kao prioriteti unutar predizbornih programa političkih subjekata. Opšti cilj projekta bio je da se poveća izlaznost birača na izbore, i to na način da se isti, kroz humorističko-satirični serijal emisija koje bi predstavljale repliku bh društva, podstaknu da shvate važnost svog glasa na izborima.
 • Projekat/program društveno odgovornog poslovanja – Koncept koji se već godinama primjenjuje u svijetu – korporativna društvena odgovornost, nema jedinstvenu definiciju, ali sve više organizacija, preduzeća i ostalih zainteresiranih strana širom svijeta postaju svjesnije potrebe za društveno odgovornim ponašanjem i prednostima koje iz toga proizilaze. Da je društveno odgovorno poslovanje postalo i važan faktor međunarodnog poslovanja i ponašanja, dokazuje i usvajanje ISO 26000 međunarodnog standarda, koji daje uputstva i smjernice u vezi sa društvenom odgovornošću. Prije svega, cilj korporativne društvene odgovornosti – CSR-a je da doprinese održivom razvoju. Mnoge zainteresirane strane primjenjuju ovaj koncept iz filantropskih namjera, te, u ovom smislu, korporativna filantropija smatra se posebnim tipom aktivnosti društveno odgovornog poslovanja. Naime, ovakav vid poslovanja odnosi se na čin kojim zainteresirane strane odvajaju dio profita ili resursa kako bi, na taj način, višestruko doprinijeli razvoju sopstvenih kapaciteta i društva, a između ostalog, i povezali svoj brand s društveno odgovornim ponašanjem, te pozitivno uticali na prodaju/pozicioniranje na tržištu i na lojalnost kupaca/korisnika. OTVORENA MREŽA želi da kroz svoj program društveno odgovornog poslovanja (CSR) podstakne sve zainteresirane strane (firme, korporacije, organizacije, agencije, i druge) da uspostavljanjem suradnje i osmišljavanjem zajedničkih društveno korisnih akcija i projekata pomognu liječenje oboljelih lica koja su u specijaliziranom humanitarnom programu OTVORENE MREŽE.

Ukoliko ste zainteresirani za moguću suradnju, možete se direktno obratiti timu OTVORENE MREŽE svaki radni dan na sljedeći broj telefona: 033/664403 ili putem e-mail adrese: info@otvorenamreza.ba

 • Neprofitni community „Radio OTVORENA MREŽA“ BiH – Kao jedan od prvih neprofitnih community radija u Bosni i Hercegovini, community „Radio OTVORENA MREŽA“ započeo je sa radom 2012. godine sa pokrivenošću u cijeloj državi. Nosilac dozvole za neprofitni community „Radio OTVORENA MREŽA“ je udruženje građana OTVORENA MREŽA. Popularno nazvan ROM, radio posjeduje 9 predajnika i emisionih stanica širom Bosne i Hercegovine, čime omogućuje veliku pokrivenost.
 •  Dva medijska projekta:
  1. Jutarnji program „Udri muški“ u koprodukciji sa TV „Pink BH“ i radijom „City-Sarajevo“
  2. Reality program „Hrabri ljudi“ na TV „Pink BH“
 • Projekat prvih zajedničkih humanitarnih brojeva na nivou cijele Bosne i Hercegovine – 1330 i 1350 – Jedinstveni humanitarni brojevi za korisnike svih telefonskih operatera u Bosni i Hercegovini: M:tel-a, ERONET-a i BH Telecoma, te pozivom na koje korisnici doniraju po dvije konvertibilne marke za pomoć oboljelim licima u specijaliziranom humanitarnom programu OTVORENE MREŽE;
 • Specijalizirani humanitarni program kadaveričnih transplantacija bubrega „Toulouse“  U mjesecu junu 2011. godine OTVORENA MREŽA krenula je u realizaciju projekta „Toulouse 2011“ (kasnije „Toulouse“) u okviru kojeg je potpisan ugovor s jednom od najrenomiranijih klinika u svijetu – sa C.H.U Toulouse (Francuska). Ovim ugovorom omogućen je ulazak određenog broja pacijenata iz programa OTVORENE MREŽE u nacionalni transplantacioni program Francuske pod cijenama i uslovima jednakim za francuske državljane. Od početka programa „Toulouse“, OTVORENA MREŽA zaprimila je preko 250 zahtjeva bubrežnih pacijenata, od kojih većina već godinama ide na dijalizu, kako bi postali korisnici istog. Od septembra 2012. godine do danas, dvanaest građana BiH je uspješno transplantirano u okviru programa „Toulouse“ u Francuskoj.
 • Projekat „POŠTIVANJE ZAKONA= TRANSPLANTACIJA ORGANA“, finansiran od strane Centra civilnih inicijativa u okviru Programa partnerskog građanskog zastupanja-CAPP II, 2012. godine – Osnovna ideja ovog projekta je animiranje entitetskih vlasti u pravcu usvajanja budžeta koji omogućava sprovođenje donesenih zakona o transplantacijama organa, a samim tim i izvođenje transplantacija organa u BiH.

(više o projektima)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.